Instrukcje

PuszkownicaMontaż urządzenia

- proszę zmontować puszkownicę wg rysunku 1:

  • przykręcić korbę (w najniższym położeniu - gdy w okienku widoczna jest cyfra "0")

  • założyć dźwignię (= "lever", nr 13389; wbić sworzeń nr 13168),                                            

  • włożyć obrotową podstawę (ze sprężyną i podkładką na osi)

  • sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić smarowanie wszystkich ruchomych części 

Zamykanie puszek

1. Pokręcić korbą - aż "0" pojawi się w środku okienka (rysunek 2)

2. Przytrzymać prawą ręką puszkę i położyć pokrywkę centralnie na puszce

3. Podnieść dźwignię lewą ręką i ustaw puszkę na środku obrotowej podstawy

4. Opuścić powoli dźwignię i ustawić tak, by górny docisk trafiał w środek wieczka

5. Opuścić dźwignię do pozycji zamkniętej ("locked"). Pokręcić korbą w prawo, korba powinna stawiać pewien opór podczas zagniatania brzegu puszki - kręcić aż w okienku ponownie pojawi się "0"

6. Podnieść dźwignię i wyjąć puszkę

Kalibracja urządzenia

W nowym urządzeniu rolki zagniatające mogą się poluzować po zamknięciu pierwszych kilkunastu puszek. Jeżeli to będzie konieczne – proszę ustawić docisk rolek, używając załączonych prętów do kalibracji (regulację przeprowadzać bez puszki!), rysunek 3 i 4.

1. pokręcić korbą do momentu ukazania się w okienku cyfry "1"

2. poluzować pokrętło i dolną śrubę mocującą pierwszej (prawej) rolki zagniatającej puszki

3. wsunąć pomiędzy rolkę a tarczę grubszy pręt kalibrujący - "first"

4. poruszać korbą, docisnąć rolkę zagniatającą, tak by korba stawiała lekki opór i mocno zablokować położenie rolki pokrętłem i śrubą, ponownie sprawdzić, czy pręt z lekkim oporem wchodzi pomiędzy rolkę a tarczę

5. te same czynności powtórzyć dla drugiej rolki - pokręcić korbą aż do pojawienia się "2" i użyć drugiego - cieńszego pręta - "second"

  • puszkownica instr.jpg
  • rysunek 1
  • rysunek 2.jpg
  • rysunek 3.jpg
  • rysunek 4.jpg